لوله پلی اتیلن قطر ۱۱۰میلی متر فشار۱۰

61,832 تومان

قطر

mm

فشار

Atm

وزن یک متر

(w/m)

قیمت کیلو

(ریال)

قیمت یک متر

(ریال)

(“4)110 10 2.62 236,000 618,320