لوله پلی اتیلن قطر ۱۱۰میلی متر فشار۱۰

51,212 تومان

قطر

mm

فشار

Atm

وزن یک متر

(w/m)

قیمت کیلو

(ریال)

قیمت یک متر

(ریال)

(“4)110 10 2.17 236,000 512,120