لوله پلی اتیلن قطر ۱۲۵میلی متر فشار۱۰

79,532 تومان

قطر

mm

فشار

Atm

وزن یک متر

(w/m)

قیمت کیلو

(ریال)

قیمت یک متر

(ریال)

(“5)125 10 3,37 236,000 795,320