لوله پلی اتیلن قطر ۱۲۵میلی متر فشار۴

35,636 تومان

قطر

mm

فشار

Atm

وزن یک متر

(w/m)

قیمت کیلو

(ریال)

قیمت یک متر

(ریال)

(“5)125 4 1.51 236,000 356,360