لوله پلی اتیلن قطر ۱۴۰میلی متر فشار۶

66,788 تومان

قطر

mm

فشار

Atm

وزن یک متر

(w/m)

قیمت کیلو

(ریال)

قیمت یک متر

(ریال)

“(1/2*5)140 6 2.83 236,000 667,880